Li-İyon Pilleri için NiFe2O4 Gözenekli Nanofiberlerinin Yüksek Kapasiteli Anot Malzemesi Olarak Sentezlenmesi ve Karakterizasyonu


YAKAR E. (Executive), SARF F.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2019 - 2022

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: August 2019
  • End Date: March 2022