Kurmaca Tarih Yazımı: Çağdaş İngiliz Milletler Topluluğu Romanlarında Çanakkale Savaşları


KEMALOĞLU A. B. (Executive)

TUBITAK Project, 2015 - 2017

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: May 2015
  • End Date: July 2017