Çanakkale Kıyılarında Sparidae Familyasına Ait Melanur (Oblada melanura), Karagöz (Diplodus vulgaris) Türlerinin Bazı Populasyon parametrelerinin Belirlenmesi


İŞMEN A. (Executive) , DABAN İ. B. , YIĞIN C. Ç. , ARSLAN İHSANOĞLU M. , CABBAR K.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2017 - 2019

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: July 2017
  • End Date: March 2019