Çanakkale Kıyılarında Sparidae Familyasına Ait Melanur (Oblada melanura), Karagöz (Diplodus vulgaris) Türlerinin Bazı Populasyon parametrelerinin Belirlenmesi


İŞMEN A. (Executive), DABAN İ. B., YIĞIN C. Ç., ARSLAN İHSANOĞLU M., CABBAR K.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2017 - 2019

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: July 2017
  • End Date: March 2019