Düşük ve yüksek sıcaklıklarda elde edilen biyokömürün toprak agregat stabilizasyonu üzerine etkilerinin zamana bağlı olarak belirlenmesi


KAVDIR Y. (Executive) , İLAY R. , SUNGUR A.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2017 - 2019

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: April 2017
  • End Date: March 2019