Akut koroner sendrom tanısı ile başvuran , asetilsalisilik asit veya klopidogrel kullanan hastalarda MDR1 ve eNOS T786C gen polimorfiziminin araştırılması


GAZİ E. (Executive) , ÖZTÜRK U. , ÖZDEMİR Ö.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2014 - 2015

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: October 2014
  • End Date: October 2015