7. Şlempe-Cibre Karışımlarından Elde Edilen Aktif Karbonun Sulu Çözeltilerden Cr(VI) Adsorpsiyonunda Kullanılması


Arslanoğlu H. , Tümen F.(Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2013 - 2018

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: May 2013
  • End Date: June 2018