Çanakkale İli Kestanbol-Tuzla Jeotermal Alan Mevkiinin Florası ve Bu Bölgedeki Toprak ve Yer Altı Sularının Mineral İçeriğinin Flora Üzerine Etkisi


GÖNÜZ A. (Executive) , YAĞAN B. D.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2007 - 2008

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: April 2007
  • End Date: October 2008