Ergenlerin akademik erteleme davranışlarında internet bağımlılık düzeylerinin ve temel psikolojik ihtiyaçlarının rolü


can s., ZEREN Ş. G.

II. Eurasian Congress on Positive Psychology, 12 - 14 May 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text