Listeria Türlerinin Moleküler Karakterizasyonu


UYMAZ TEZEL B. , ŞANLIBABA P.

Ulusal 4. Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi, Turkey, 21 - 24 August 2015

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey