LIBRARY USE PROBLEMS OF UNIVERSITY STUDENTS WITH VISUAL IMPAIRMENT: ÇOMÜ EXAMPLE


Ramo Akgün N., Doykun S.

Trakya Eğitim Dergisi, vol.13, no.3, pp.2072-2088, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 13 Issue: 3
  • Publication Date: 2023
  • Doi Number: 10.24315/tred:1327005
  • Journal Name: Trakya Eğitim Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.2072-2088
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Disability is a process in every period of life since the first periods of human life. The disability in question is divided into eight groups, primarily mental, hearing, visual, orthopedic disability. Visual impairment occurs in two forms, congenital and acquired. The main causes of acquired visual impairment are accidents and various diseases. These people can benefit from different resources during their education such as vision rehabilitation, technological aids, and supportive services. Individuals with visual impairment, present in all parts of society, experience various difficulties in their lives. One of these groups is the student groups. As it is known, the most basic need of university students in education is books. In this study, the library use problems of 16 students with visual impairment (ten males and six females) between the ages of 18-38 studying at Çanakkale Onsekiz Mart University were examined. The questions of the research were formed from the general characteristics of the participants, the conditions of the library and their needs in the library. The study was completed by applying the multiple-choice and open-ended questions questionnaire technique using the qualitative research method. As a result, the lack of audio and Braille materials in the library attracted attention.
Engellilik, insan hayatının ilk dönemlerinden beri hayatın her döneminde karşılaşılan bir durumdur. Söz konusu engellilik durumu başta zihinsel, işitme, görme, ortopedik engellilik olmak üzere sekiz gruba ayrılmaktadır. Görme yetersizliği, doğuştan ve sonradan olmak üzere iki şekilde vuku bulmaktadır. Sonradan görme yetersizliğinin başlıca sebepleri kazalar, çeşitli hastalıklardır. Söz konusu kişiler görme rehabilitasyonu, teknolojik yardımlar, destekleyici hizmetler gibi kaynaklardan eğitim için faydalanabilirler. Toplumun her kesiminde var olan görme yetersizliği olan bireyler yaşamlarında çeşitli zorluklar yaşamaktadır. Bu gruplardan biri de öğrenci gruplarıdır. Bilindiği üzere özellikle üniversite öğrencilerinin eğitimde en temel ihtiyacı kitaplardır. Bu çalışmada Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde eğitim alan görme yetersizliği olan 18-38 yaş aralığındaki 16 (on erkek altı kadın) öğrencinin kütüphane kullanım sorunları incelenmiştir. Araştırmanın soruları katılımcıların genel özellikleri, kütüphanenin koşulları ve kütüphanede duyulan ihtiyaçlara yönelik sorulardan oluşturulmuştur. Çalışma nitel araştırma yöntemi kullanılarak çoktan seçmeli ve açık uçlu sorular anket tekniği uygulanarak tamamlanmıştır. Sonuçta ise kütüphanede sesli ve Braille materyallerin yetersizliği dikkat çekmiştir.