Animasyon Hizmetlerinin Rekabet Gücüne Katkısı Otel İşletmelerinde Katılımcı ve Pazar Yönlü Örgüt Kültürünün Etkileri Bağlamında Bir Araştırma


TÜRKAY O., KORKUTATA A., ŞENGÜL S., SOLMAZ S. A.

Bartın Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.6, no.12, pp.79-102, 2015 (Peer-Reviewed Journal)