el-Mevâddü’xxl-muharrame ve’xxn-necise fi’xxl-ğıdâi ve’xxd-devâ beyne’xxn-nazariyye ve’xxt-tatbîk


BORAN M.

Çanakkale Onsekiz mArt Üniversitesi İLahiyat Fakültesi DErgisi, no.4, pp.119-125, 2014 (Peer-Reviewed Journal)