Investigation of Attitudes and Behaviors of High School Students in Çanakkale towards Online Education


Creative Commons License

Yeşilçinar L., Dalyan O., Pişkin M.

ULUSLARARASI UZAKTAN EĞİTİM KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 19 - 20 October 2021, pp.77

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.77

Abstract

Since the beginning of 2020, we had to change our usual order, both individually and socially, due to the COVID-19 epidemic that we have been experiencing as the whole world. The most important of these is the field of education. Even though it is not known exactly how online education will progress at the beginning of the pandemic period, it settled down over time and started to become one of people's routines. In this study; It is aimed to determine the positive and negative aspects of online education by examining the perspectives of high school students living in Çanakkale. The data obtained as a result of the questionnaire applied to 77 high school students residing in Çanakkale province were analyzed with SPSS 24.0. Of the students participating in the research, 61 (79.2%) are girls, 67 (87%) are boys, and they are between the ages of 15-19. 19 (24.6%) of the participants were 9th grade, 11 (14.2%) 10th grade, 13 (16.8%) 11th grade, 10 (12.9%) 12th grade, and 24 (%) 31,5) is a graduate student. According to the results of the research, it was determined that the 14-19 age group and 11th grade students responded more positively to the examination of the attitudes and behaviors of high school students in Çanakkale province towards online education.

2020 yılının başından itibaren tüm dünya olarak yaşadığımız COVID-19 salgını nedeniyle hem bireysel hem de toplumsal olarak olağan düzenimizi değiştirmek zorunda kaldık. Bunlardan en önemlisi eğitim alanıdır. Pandemi döneminin başlangıcında online eğitimin nasıl ilerleyeceği tam olarak bilinmese de zamanla düzene oturdu ve insanların rutinlerinden biri olmaya başladı. Bu çalışmada; Çanakkale'de yaşayan lise öğrencilerinin bakış açıları incelenerek çevrimiçi eğitimin olumlu ve olumsuz yönlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çanakkale ilinde ikamet eden 77 lise öğrencisine uygulanan anket sonucunda elde edilen veriler SPSS 24.0 ile analiz edilmiştir. Araştırmaya katılan öğrencilerin 61'i (%79,2) kız, 67'si (%87) 15-19 yaş aralığındadır. Katılımcıların 19'u (%24.6) 9. sınıf, 11'i (%14.2) 10. sınıf, 13'ü (%16.8) 11. sınıf ve 10'u (%12.9) 12. sınıf öğrencisidir. 24'ü (%31,5) mezundur. Araştırma sonucuna göre Çanakkale ilindeki lise öğrencilerinin çevrimiçi eğitime yönelik tutum ve davranışlarının incelenmesine 14-19 yaş grubu ve 11. sınıftaki öğrencilerin diğer gruplardaki öğrencilere göre daha olumlu yanıt verdikleri belirlenmiştir.