Avrupa Ülkelerinin Tehlikeli ve Zararlı Kimyasal Maddelerden Kaynaklı Deniz Kirliliğine Hazırlıklı Olma Durumları


KAN E., TEZCAN Ö.

Çanakkale Onsekiz Mart University Journal of Marine Sciences and Fisheries, vol.3, no.1, pp.51-59, 2020 (Peer-Reviewed Journal)