Pandemi Döneminde Boş Zamanı Değerlendirme Davranışlarının Cinsiyet Değişkenine Göre İncelenmesi


GÜVEN E. Ö., ÇAY A., ÖZAVCİ R., KORKUTATA A.

Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, vol.5, no.3, pp.2017-2035, 2021 (Peer-Reviewed Journal)