Görsel Sanatlar Öğretmeni Adaylarının Yaratıcılık Kavramına Yönelik Metaforik Algıları


Ulus H.

21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum, vol.11, no.33, pp.621-639, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 11 Issue: 33
  • Publication Date: 2022
  • Journal Name: 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum
  • Page Numbers: pp.621-639
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

In this research, it is aimed to examine the metaphorical perceptions of visual arts teacher candidates towards the concept of “creativity”. Based on this, the study group of the research was composed of 64 students studying in Çanakkale Onsekiz March University Faculty of Education, Department of Arts Education. Participants were asked to develop a metaphor for the concept of creativity and justify it. Metaphors developed by participants were subjected to content analysis using the MAXQDA 2020 package program. As a result of the research, it was found that 40 different metaphors were developed. The metaphors that developed have been collected under 14 different categories. These categories respectively; “creativity as a new beginning”, “creativity as a reflection of your subconscious mind”, “creativity as a game”, “creativity as an act of nature”, “creativity as a natural environment”, “creativity as a supernatural force”, “creativity as a mood”, “creativity as a space”, “creativity as a profession,” “creativity as a subject”, “creativity as an expression of freedom”, “creativity as a reflection”, “Creativity as a source of life” and “Creativity as a place-taker”. It is understood that the category in which the most metaphors are developed is the category of creativity as an expression of originality

Bu araştırmada görsel sanatlar öğretmeni adaylarının “yaratıcılık” kavramına yönelik metaforik algılarını incelemek amaçlanmıştır. Buradan hareketle araştırmanın çalışma grubunu 2022-2023 eğitim öğretim yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim iş Eğitimi ABD’da öğrenim görmekte olan 64 öğrenci oluşturmuştur. Öğrencileri yaratıcılık kavramına yönelik metafor geliştirmeleri ve bunu gerekçelendirmeleri istenmiştir. Katılımcılar tarafından geliştirilen metaforlar MAXQDA 2020 paket programından yararlanılarak içerik analizine tabii tutulmuştur. Araştırmanın sonucunda 40 farklı metafor geliştirildiği görülmüştür. Geliştirilen metaforlar 14 farklı kategori altında toplanmıştır. Bu kategoriler sırası ile; “Yeni bir başlangıç olarak yaratıcılık”, “Bilinçaltının yansıması olarak yaratıcılık”, “Oyun olarak yaratıcılık”, “Doğa olayı olarak yaratıcılık”, “Doğal çevre olarak yaratıcılık”, “Doğaüstü bir güç olarak yaratıcılık”, “Bir duygu durumu olarak yaratıcılık”, “Bir etkinlik alanı olarak yaratıcılık”, “Meslek alanı olarak yaratıcılık”, “Öz olarak yaratıcılık”, “Özgürlüğün ifadesi olarak yaratıcılık”, “Yansıtma olarak yaratıcılık”, “Yaşamın kaynağı olarak yaratıcılık” ve “Yer edinen/iz bırakan olarak yaratıcılık”tır. En çok sayıda geliştirilen metafor “Özgürlüğün ifadesi olarak yaratıcılık” kategorisi altında toplandığı anlaşılmıştır.