Akut apandisit şüphesinde bilgisayarlı tomografi tercihinde vücut kitle indeksinin önemi


DAŞ M., REŞORLU M., BARDAKCI O., ÖZTÜRK M. Ö.

15. Ulusal Acil Tıp Kongresi, 6. Intercontinental Emergency Medicine Congress, International Critical Care and Emergency Medicine Congress., 25 - 28 April 2019

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes