Tourist Health and Tourist Safety from the Perspective of Academicians


Yılmaz S., Aymankuy Y.

Gastroia: Journal of Gastronomy and Travel Research, vol.7, no.2, pp.157-179, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Tourists are influenced by many factors when planning their vacation. Above all, they prioritize their health and safety in all their decisions. While planning a vacation, tourists will choose the options where they feel safe and have the least chance of being harmed. Therefore, health and safety are among the factors that affect tourists' vacation plans. In this research, it is aimed to determine the importance that academicians give to their health and safety during their vacations. In order to reveal their thoughts on tourist health and tourist safety, data were collected by interviewing 11 academicians who provide tourism education and descriptive analysis was made. The findings showed that tourism academics make their vacation plans individually, travel with their personal vehicles, and those who have children prioritize their children. However, it was determined that they did not experience serious health and safety problems during their previous vacations and they took some personal precautions before going on vacation. It has been revealed that those who have had negative experiences before are more cautious and choose places they have not seen before, but there is no serious concern in terms of health and safety. Finally, some suggestions are presented with the results of the research.

Turistler, tatil planlarını yaparken ekonomik, sosyolojik, psikolojik ve demografik birçok faktörün etkisi altında kalmaktadırlar. Bu faktörlerden önce bireyler, tüm kararlarında öncelikle sağlıklarını ve güvenliklerini ön planda tutmaktadırlar. Turistler de bir tatil planı yaparken, öncelikle kendilerini güvende hissedecekleri, fiziksel ve psikolojik zarar görme ihtimallerinin en düşük olduğu seçenekleri tercih edeceklerdir. Dolayısıyla turistlerin tatil planlama sürecinde etkili olan faktörler arasında sağlık ve güvenliğinin olduğunu söylemek mümkündür. Bu araştırmada, akademisyenlerin tatilleri süresince sağlık ve güvenliklerine ne derecede önem verdiklerinin tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Buradan hareketle akademisyenlerin turist sağlığı ve turist güvenliği konularındaki düşüncelerini ortaya koyabilmek için turizm eğitimi veren 11 akademisyen ile görüşme (mülakat) tekniği ile veri toplanmış ve betimsel analiz yoluyla analiz edilmiştir. Bulgular, turizm akademisyenlerinin tatil planlarını bireysel olarak yaptıklarını ve kişisel araçları ile seyahat ettiklerini, çocuk sahibi akademisyenlerin tatil planlarını çocuklarını ön planda tutarak yaptıklarını göstermiştir. Bununla birlikte turizm akademisyenlerinin daha önceki tatillerinde ciddi boyutta sağlık ve güvenlik sorunu yaşamadıkları ve tatile çıkmadan önce bir takım kişisel önlemler aldıkları belirlenmiştir. Daha önce yaşanan olumsuz tecrübelerin daha temkinli davranmaya ittiği, tatil planlarının daha önce hiç görülmemiş yerlere göre şekillendiği ancak bu konuda sağlık ve güvenlik açısından ciddi bir endişe duyulmadığı da ortaya çıkmıştır. Son olarak, araştırma sonuçları ile birlikte bazı öneriler sunulmuştur.