Organik Madde İçeren Atıksuların Katalitik ve Oksidant Etkili Mikrodalga Işınım Yöntemi ile Arıtılabilirliğinin İncelenmesi


BEKTAŞ T. E. , göl s., Çoker F., Öztel H.

International Eurasian Conference on Biological and Chemical Science, 26 - 27 April 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text