Yansıtıcı Tematik Analiz: Bir Doktora Tez Çalışması Örneği


Hınız G., Yavuz A.

Eğitimde Kuram ve Uygulama, vol.19, no.2, pp.388-408, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Tematik analiz birçok farklı alanda ve metodolojik yaklaşımda sıklıkla kullanılan bir nitel veri analiz yöntemidir. Mevcut tematik analiz çalışmalarında en sık görülen sorunlardan biri tematik analizin sınırları belli tek bir yaklaşım olarak ele alınması ve uygulanmasıdır. Oysaki farklı felsefi temellere ve paradigmalara dayanan çeşitli tematik analiz yöntemleri bulunmaktadır. Tematik analiz yöntemleri içinde en çok atıf alan yaklaşımların başında yansıtıcı tematik analiz yöntemi gelmektedir. Ancak bu yöntemin eğitim bilimleri alanında nasıl kullanılacağına ilişkin kaynaklar sınırlıdır. Bu makale yansıtıcı tematik analiz yaklaşımını yabancı dil olarak İngilizce dersi veren bir grup öğretim elemanına yönelik çevrimiçi bir mesleki gelişim programının tasarlanarak uygulandığı bir doktora tezi çalışması bağlamında ele alarak araştırma tasarımı ve analiz sürecine ilişkin bilgiler sunmaktadır. Makale ayrıca yansıtıcı tematik analiz metodunu eğitim alanında kullanacak araştırmacılara yönelik olarak sürece ilişkin literatürden teorik ve pratik bilgiler ve uygulamalara ilişkin tavsiyeler içermektedir.