Örgütsel Değişim Sürecinde Birey Davranışının Yeni Yapı ile Uyumlaştırılmasına Yönelik Bir Saha Çalışması


EROĞLU U. , MEYDAN B., KAYMAZ K., SAYILAR Y.

16. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Turkey, 16 - 18 May 2018

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey