DOĞAL TAŞLARIN İYİLEŞTİRİCİ GÜCÜ ÜZERİNE ÖRNEK BİR ÇALIŞMA


Creative Commons License

Kutlu Y. A., Çalık A., Ulugergerli E. U.

5TH INTERNATIONAL NEW YORK ACADEMIC RESEARCH CONGRESS, New York, United States Of America, 23 - 24 April 2022, vol.1, no.1, pp.1045-1049

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: New York
  • Country: United States Of America
  • Page Numbers: pp.1045-1049
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Antik çağlardan günümüze doğal taşların esenlik hissini artırdığına inanılmaktadır. Ancak doğal taşların iyileştirici gücünün nasıl çalıştığı açık değildir. Bu çalışmanın amacı, taşların tedavi amaçlı kullanılma nedenlerini bir anket yöntemiyle araştırmaktır. Son yıllarda küresel ölçekte doğal taşlar pazarının 443 milyar dolara ulaşması beklenmektedir. Bunula birlikte, bu taşların yapay olarak üretilen ve çok daha ucuza satılan sentetik türleri piyasaya yoğun bir şekilde girmiştir. Piyasadaki doğal taşların çoğunun sentetik olması bu taşlardan beklenen şifa algısının psikolojik kökenli plasebo etkisi olduğu ileri sürülmektedir. Plasebo etkisi ise bir ilacın veya tedavi yönteminin gerçek etkileri dışında kalan ve beklentiye dayalı olarak çalışan yardımcı etkileri olarak açıklanabilir. Tüm dünyada şifalı taşların kullanım şekilleri birbirine çok benzemektedir. Bu nedenle doğal taşların insanlar üzerindeki olumlu etkilerinin anket tekniği kullanılarak araştırılabilir. Bu çalışmada, kuramsal model şifa algısı, umut, ilgi ve plasebo etkisi üzerine kurulmuştur. Bu amaçla hazırlanan ölçek yüz yüze anket tekniği kullanılarak uygulanmıştır. Katılımcılar ÇOMÜ Yer Bilimleri ve Doğa Tarihi Müzesi gönüllü ziyaretçileri arasından seçilmiştir. Sonuç olarak, doğal taşların şifalı olarak tanıtılmaları ve iyi geleceği ümidi bu taşların tedaviye yönelik olarak tercih edilmesinde etkili olduğu söylenebilir. Buna karşın, göz alıcı renkleri nedeniyle doğal taşlara duyulan ilgi ile bu taşların plasebo etkisi arasında doğrusal bir ilişki olduğu söylenemez.