Academic and Vocational Expectations of Associate Degree Students in Economics Programs: Vakfikebir Vocational School


Atabay E., Fakültesi İ. v. İ. B.

Yükseköğretim Dergisi, vol.13, no.2, pp.199-210, 2023 (ESCI) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 13 Issue: 2
  • Publication Date: 2023
  • Doi Number: 10.53478/yuksekogretim.1249752
  • Journal Name: Yükseköğretim Dergisi
  • Journal Indexes: Emerging Sources Citation Index (ESCI), EBSCO Education Source, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.199-210
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: No

Abstract

Vocational schools are academic units that provide two-year education at the associate degree level, whose main purpose is to train intermediate staff, capable of quickly adapting to the needs of the market. Supporting theoretical education with hands-on training in these academic units is crucial for increasing graduates’ employment opportunities. The aim of conducting this study was to determine the demands of associate degree students matriculated in economics programs for educational activities tailored to foster their academic and vocational development in their particular fields. To this end, students in Trabzon University Vakfıkebir Vocational School Business Administration, Finance, Accounting and Tax programs in the 2021-2022 academic year were included in the study. They were surveyed face-to-face with a questionnaire prepared by the researchers. The obtained data were analyzed with quantitative analysis methods using the SPSS statistical package program. A report of the research was drawn up and first shared with the management of Vakfıkebir Vocational School, then with the management of other vocational schools within Trabzon University providing mainly economics programs, and the Career Development Application and Research Center. In line with the results obtained from the research, it is intended to organize in the Unit conference hall a face-to-face activity that will focus on the first three scientific trainings, which students believe will contribute to their vocational development.
Meslek yüksekokulları, yükseköğretimde iki yıllık eğitim öğretim veren, temel amacı ara eleman yetiştirmek olan ve piyasadaki ihtiyaçlara çabuk uyum sağlayabilen akademik birimlerdir. Söz konusu birimlerde teorik eğitimin uygulamalı eğitimle desteklenmesi mezunların istihdam olanaklarının arttırılmasında önem taşımaktadır. Bu çalışma ile iktisadi programlarda kayıtlı ön-lisans öğrencilerinin alanlarına göre akademik ve mesleki gelişimlerine yönelik eğitsel etkinlik taleplerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada amaca ulaşabilmek üzere, Trabzon Üniversitesi Vakfıkebir MYO İşletme Yönetimi, Maliye, Muhasebe ve Vergi programlarında 2021-2022 eğitim öğretim yılında kayıtlı bulunan aktif öğrenciler çalışma kapsamına alınmıştır. Araştırma kapsamındaki öğrencilere, araştırmacılar tarafından hazırlanmış anket formu yüz yüze uygulanmıştır. Elde edilen veriler, SPSS istatistik paket programı kullanılarak önce faktör analizine tabi tutulmuş ve ardından tanımlayıcı istatistiklerin yapılabilmesi için frekans analizi kullanılmıştır. Araştırma sonuç raporu, öncelikle Vakfıkebir MYO yönetimiyle, ardından Trabzon Üniversitesi bünyesinde yer alan iktisadi program ağırlıklı diğer meslek yüksekokullarının yönetimiyle ve Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi ile paylaşılmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuç doğrultusunda, öğrencilerin mesleki gelişimlerine katkı sağlayacaklarını düşündükleri ilk üç bilimsel eğitime ilişkin etkinliğin yüz yüze şekilde birim konferans salonunda organize edilmesi hedeflenmektedir.