Sportif Rekreasyon İşletmelerinde Müşterinin Personelden Memnuniyetini Belirleyen Unsurlar Private Traınıng Studıo Örneği


KORKUTATA A., HALİS M.

Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, no.8, pp.16-24, 2015 (Peer-Reviewed Journal)