Öğretmen Adaylarının Ölçme ve Değerlendirmeye Yönelik Tutumlarının Farklı Boyutlar Açısından İncelenmesi


KARAMAN P., ABALI ÖZTÜRK Y. , ŞAHİN Ç.

VIII. International Congress of Educational Research, 5 - 08 May 2016

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text