Popliteal Arter Tuzak Sendromunda Çok Kesitli BT Anjiyografi Bulguları


ÖZTOPRAK İ., GÜMÜŞ C., ÖZTOPRAK B., EĞİLMEZ H., SOLAK O.

27. Ulusal Radyoloji Kongresi, Turkey, 11 - 15 October 2006

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes