Şeker pancarı ekiminde iki farklı tohum mesafesinin değişik çıkış şartlarında bitki sıklığı ve dağılımı bakımından karşılaştırılması


ÇAKMAKÇI R., ORAL E.

Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg (Journal of the Faculty of Agriculture), vol.26, no.1, pp.35-52, 1995 (Peer-Reviewed Journal)