Sosyal Politika Bağlamında Dünyada Sağlık Politikalarının Tarihsel Gelişimi


TOPKAYA Ö.

Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.21, no.2, pp.707-722, 2016 (Peer-Reviewed Journal)