Identification of Deficiencies of Turkish Flagged Ships in the Scope of Maritime Labour Convention (MLC): Examining the Paris MOU Inspection Reports


Kan E.

Çalışma ve Toplum, vol.3, no.78, pp.2287-2314, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 3 Issue: 78
  • Publication Date: 2023
  • Doi Number: 10.54752/ct.1325644
  • Journal Name: Çalışma ve Toplum
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.2287-2314
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Denizcilik sektöründe yakın gelecekte yaşanacak olan gemiadamı arz- talep dengesindeki sıkıntı gemilerde çalışacak gemiadamına olan ihtiyacı her geçen gün arttırmaktadır. Bu durumun önüne geçmek için denizcilik mesleğinin insana yakışan şartlarda icra edilmesi gerekmektedir. Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) denizcilikteki insan kaynaklarının şartlarını iyileştirmek için MLC konvansiyonunu çıkarmıştır. Bu konvansiyon ile denizcilikle ilgili insan kaynakları yönetimi alanında yeni kurallar getirilmiş ve insana yakışır bir çalışma ortamı hedeflenmiştir. Bu çalışma ile Türk Bayraklı gemilerin MLC konvansiyonu kapsamında eksikliklerinin neler olduğu tespit edilerek çözüm önerileri sunulması amaçlanmıştır. MLC konvansiyonunu kabul sürecinde oluşturulacak strateji ve politikaların belirlenmesi ülkemizin ekonomik ve ticari politikaları açısından önemlidir. Bu kapsamda Türk Bayraklı gemilerin Paris MoU kapsamında eksiklik tespit edilen denetim raporları (n=376) doküman analizi yöntemi ile incelenmiştir. Analizler ile elde edilen sonuca göre devlet politikaları belirlenerek MLC standartlarına uyumun sağlanması konusunda işletmeler teşvik edilmelidir. Bilinçli ve sürdürülebilir politikalar ile işletmelerin yönetim anlayışı değiştirilmeli ve gemiadamlarının yaşam ve çalışma koşulları iyileştirilmelidir. Gemiadamlarının haklarını savunabilecekleri sendikalaşma haklarının oluşturulması ve şikâyet mekanizmalarının kurulması gerekmektedir. Türkiye Cumhuriyeti’nin ülke menfaatlerine uygun olan konvansiyonlara taraf olup gerekli yatırımları yaparak modern ve örnek gösterilen bir filoya sahip olması sağlanmalıdır.