Mobilya Sektörü Çalışanlarında İş Kazası ve Meslek Hastalıklarının İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma


Creative Commons License

Aşkın A., Öztürk Ö. F.

Bartın Orman Fakültesi Dergisi, vol.24, no.2, pp.351-364, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 24 Issue: 2
  • Publication Date: 2022
  • Doi Number: 10.24011/barofd.1063359
  • Journal Name: Bartın Orman Fakültesi Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.351-364
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Bu çalışma mobilya sektörü çalışanlarında iş kazası ve meslek hastalıklarının incelenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışma verilerinin elde edilmesinde anket tekniğinden yararlanılmıştır (280 anket çalışma kapsamına alınmıştır). Veri girişi ve analizi için istatistiksel paket programı (SPSS 20) kullanılmıştır. Tanımlayıcı verilerin sunumunda ortalama, standart sapma, frekans, yüzde, minimum ve maksimum değerleri kullanılmıştır. Bağımlı, bağımsız değişkenlerin tek değişkenli analizinde Ki-Kare testi kullanılmıştır. Çalışanların kişisel koruyucu ekipmanlarını düzenli olarak kullanmadıkları, dikkatsizliğin en büyük kaza sebebi olduğu anlaşılmıştır. En fazla malzeme kesim işlemi sırasında kaza geçirdikleri belirlenmiştir. Çalışma sonucunda yaş, gelir durumu ve sağlık sorunları ile iş kazası geçirme durumu arasında anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir