Usta Çırak İlişkisinde Özgün Bir El Verme Örneği: Noter Onaylı Usta M. Mesut Tezcan”,


TÜRKMEN U. , ERSOY İ.

2. Uluslararası MUDA Kongresi, 30 October - 01 November 2019

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text