Infants’xx Non-Nutritive Sucking Habits and Childhood Obesity


KAYMAZ N., YILDIRIM Ş., CEVİZCİ S., ERDEM SÜRECEK F., TOPALOĞLU N., TEKİN M., ...More

Turkiye Klinikleri Journal of Pediatrics, vol.25, no.2, pp.94-100, 2016 (Scopus)