İSLAM HUKUKUNDA AV, AVCILIK VE BAZI GÜNCEL PROBLEMLER


BORAN M.

Helal ve Etik Araştırmalar Dergisi, vol.4, no.1, pp.18-33, 2022 (Peer-Reviewed Journal)