Günlük en büyük sıcaklıkların bulanık kümeler ile kestirimi


TATLI H., ŞEN Z.

TURKİSH JOURNAL OF ENGİNEERİNG AND ENVİRONMENTAL SCİENCES, vol.25, no.1, pp.1-9, 2001 (Peer-Reviewed Journal)