The historical development of Turkish cooperatives in the 100th anniversary of the republic


ÖZER TOPALOĞLU E., SÖNMEZ R.

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.49-1, pp.289-301, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

In this research, the historical development of cooperatives, an important organizational structure for Turkey, in the 100th anniversary of the Republic is revealed. In the research, cooperatives were examined in two periods. The first period extends from 1923, the date of establishment of the Republic, to 1961, the transition year to the development planned period. In the second period, the period from the 1st Development Plan until 2023 was taken into account. When the 100-year period is examined, although cooperatives have experienced stagnation from time to time due to wars and economic policies, they still continue to be an important organizational structure, especially in production.
Bu araştırmada Türkiye için önemli bir örgüt yapısı olan kooperatiflerin Cumhuriyet’in 100. Yılında tarihsel gelişimi ortaya konmuştur. Araştırmada kooperatifçilik iki dönemde incelenmiştir. İlk dönem Cumhuriyet’in kuruluş tarihi olan 1923’ten kalkınma planlı dönemi geçiş yılı olan 1961’dir. İkinci dönem ise 1. Kalkınma Planı’ndan 2023 yılına kadar olan dönem dikkate alınmıştır. 100 yıllık süreç incelendiğinde yaşanan savaşlar, ekonomi politikaları gibi nedenlerle kooperatifler zaman zaman durgunluk yaşasa da günümüzde halen özellikle üretimde önemli bir örgüt yapısı olmayı sürdürmektedir.