The effect of yield and quality of sugar beet at different sowing and harvesting dates in relation to plant density I Field emergence growth leaf and root yield Farklı ekim ve hasat tarihleri ile bitki sıklıklarının şeker pancarı verim ve kalitesi üzerine etkisi I Bitki çıkışı gelişme yaprak ve kök verimi


ÇAKMAKÇI R., Oral E.

Ziraat Fakültesi Dergisi (Journal of the Faculty of Agriculture), vol.32, no.4, pp.367-378, 2001 (Peer-Reviewed Journal)