TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ METİNLERİN KALIPLAŞMIŞ SÖZ VARLIĞI UNSURLARI BAKIMINDAN İNCELENMESİ


Creative Commons License

Geçgel H., Kana F., Öncü B.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, vol.12, no.4, pp.2214-2230, 2022 (Peer-Reviewed Journal)