Katı ve Sıvı Taşıyıcı Kullanılarak Bitki Gelişmesini Teşvik EdiciBakteri Esaslı Formülasyon Geliştirilmesi ve Çay GelişmeParametreleri ve Enzim Aktivitesine Etkisinin Değerlendirilmesi Development of Plant Growth Promoting Bacteria Based Bio formulations UsingLiquid and Solid Carrier and Evaluation of their Influence on Growth Parametersand Enzyme Activity of Tea Plants


ÇAKMAKÇI R., ERTÜRK Y., ATASEVER A., KOTAN R., ERAT M., Varmazyari A., ...More

Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, vol.25, no.2, pp.317-325, 2016 (Peer-Reviewed Journal)