Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

An investigation of various drip irrigation treatments in rice (Oryza sativa L.)

Fresenius Environmental Bulletin, vol.25, no.9, pp.3680-3686, 2016 (Journal Indexed in SCI Expanded)

AN INVESTIGATION OF VARIOUS DRIP IRRIGATION TREATMENTS IN RICE (Oryza sativa L.).

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.25, no.9, pp.3680-3686, 2016 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

IMPACT OF DIFFERENT WATER SUPPLY LEVELS ON YIELD AND BIOCHEMICAL INGREDIENTS IN BROCCOLI

BULGARIAN JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCE, vol.1, no.19, pp.1009-1017, 2013 (Journal Indexed in SCI Expanded)

ERKEN, O., OZTOKAT KUZUCU, C., CAKIR, R. 2013.Impact of different water supply levels on yield and biochemical ingredients in broccoli

Bulg. J. Agric. Sci., 19(5): 1009-1017, vol.19, no.5, pp.1009-1017, 2013 (Journal Indexed in SCI Expanded)

Articles Published in Other Journals

Assessments on Water Productivity of Rice Crop under Application of Various Irrigation Techniques

Journal of Scientific and Engineering Research, vol.7, no.10, pp.25-35, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Waterlogging and Soil Salinity Problems under Conditions of Arid Environment.

Journal of Scientific and Engineering Research, vol.7, no.10, pp.1-8, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

An Analytical View on Water Use Efficiency of Some Main Crops Grown in the Non-costal Parts of Thrace Region.

Journal of Agriculture and Ecology Research International, vol.21, no.7, pp.47-57, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Atterberg Limits and Ground Engineering Classification of Soils Containing High Amounts of Smectite

Journal of Scientific and Engineering Research, vol.6, no.11, pp.110-120, 2019 (Journal Indexed in ESCI)

Water Holding Properties and Soil Water Types in Fine Textured Vertisol Soils of Thrace Region in Turkey

Polish Journal of Soil Science, vol.52, no.2, pp.247-258, 2019 (Journal Indexed in ESCI)

Tarla koşullarında uygulanan trifluralin herbisidinin toprakta taşınımı ve birikimi

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Dergisi, vol.7 (1):, no.1, pp.1-9, 2019 (National Refreed University Journal)

Inter-Relationships among Chemical Traits of Cured Tobacco Leaves under Various Levels of Water Stress in a Dry Year

Journal of Scientific and Engineering Research, pp.228-235, 2019 (Journal Indexed in ESCI)

Örtü Altı Baş Salata (Lactuca sativa cv Salinas) Üretiminin Enerji Kullanım Etkinliği ve Ekonomik Analizi

Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, vol.4(4), no.4, pp.426-433, 2017 (National Refreed University Journal)

Study on Movement and Accumulation of Trifluralin in Medium-Textured Soils

Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, vol.5, pp.780-785, 2017 (International Refereed University Journal)

Evaluation of Tail and Drainage Waters Acceptability for Reuse in Agriculture in Dry Regions

SCIENTIFIC PAPERS-SERIES E-LAND RECLAMATION EARTH OBSERVATION & SURVEYING ENVIRONMENTAL ENGINEERING, vol.5, pp.81-86, 2016 (International Refereed University Journal)

Determination of Rice (Oryza sativa L.) Genotypes Suitable for Drip Irrigation

BULGARIAN JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCE, vol.21, no.6, pp.1222-1228, 2015 (Journal Indexed in ESCI)

Ergene Nehri ve Kollarının Evsel ve Endüstriyel Atıklarla Kirlenmesi ve Toprak Üzerine Etkileri

Toprak Ve Su Kaynakları Araştırma Yıllığı., no.102, pp.308-320, 1997 (Other Refereed National Journals)

Rice Yield Under Sprinkler Irrigation. International Rice Research (IRRI). Vol. 21, No.2-3, 1996. IRRI

International Rice Research (IRRI), vol.21, pp.2-3, 1996 (Refereed Journals of Other Institutions)

Trakya’da Yetiştirilen Bazı Önemli Bitkilerin Sulama Teknikleri. Tarım ve Mühendislik Dergisi , 52; 36-42

Tarım ve Mühendislik Dergisi, vol.52, pp.36-42, 1996 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Tarla koşullarında uygulanan trifluralin herbisidinin toprakta taşınımı ve birikimi

5. Uluslararası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, Kırklareli, Turkey, 12 - 15 September 2017, pp.211

EVALUATION OF TAIL AND DRAINAGE WATERS ACCEPTABILITY FOR REUSE IN AGRICULTURE IN DRY REGIONS

Agriculture for Life, Life for Agriculture”, Bükreş, Romania, 9 - 11 June 2016, pp.33

Plastik Seralarda Yetiştirilen II. Ürün Hıyar Bitkisinin Sulama Zamanı ve Su Kullanımı Planlaması

Uluslararası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, Kahramanmaraş, Turkey, 1 - 04 September 2015

Evaluation of removing efficiency of constructed subsurface horizontal flow wetland used for purification of domestic waste waters

Soil Conference 2015.INTERNATIONAL CONFERENCE Dedicated to the International Year of Soils and the 140-th anniversary of the birth of Nikola Poushkarov„SOIL AND AGROTECHNOLOGY IN A CHANGING WORLD“, Sofia, Bulgaria, 11 - 15 May 2015, pp.301-309

GROUNDWATER POLLUTION DUE TO TRIFLURALIN HERBICIDE WIDELY USED IN THRACE REGION OF TURKEY

Soil Conference 2015.INTERNATIONAL CONFERENCE Dedicated to the International Year of Soils and the 140-th anniversary of the birth of Nikola Poushkarov„SOIL AND AGROTECHNOLOGY IN A CHANGING WORLD“, Sofia, Bulgaria, 11 - 15 May 2015, pp.310-317

Evaluation Of Removing Efficiency Of Constructed Subsurface Horizontal Flow Wetland Used For Purification Of Domestic Waste Waters 11 15 Mayıs 2015 pp 1 9

Soil Conference 2015.INTERNATIONAL CONFERENCE Dedicated to the International Year of Soils and the 140-th anniversary of the birth of Nikola Poushkarov„SOIL AND AGROTECHNOLOGY IN A CHANGING WORLD“, Sofia, BULGARISTAN, Sofija, Bulgaria, 11 - 15 May 2015, pp.301-309

Plastik Seralarda Yetiştirilen Kıvırcık Baş Salata Bitkisinin Sulama Zamanının Planlanması

12. ULUSAL KÜLTÜRTEKNİK SEMPOZYUMU, Tekirdağ, Turkey, 21 - 23 May 2014, vol.2, pp.621-164

Plastik Seralarda İlkbahar Hıyar Yetiştiriciliğinde Sulama Zamanının Planlanması 22 24 Ekim 2013 ss 766 773

III. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, TOKAT, TÜRKIYE, Turkey, 22 - 24 October 2013, pp.766-773

Plastik Seralarda İlkbahar Hıyar Yetiştiriciliğinde Sulama Zamanının Planlanması.

III. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, Tokat, Turkey, 22 - 24 October 2013, pp.766-773

Türkiye Su Kaynakları ve Tarımsal Su Kullanım Sorunları

Çanakkale Değerleri Sempozyumları; Lapseki Değerleri Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 1 - 04 September 2008, vol.1, pp.227-238

Books & Book Chapters

Çakır, R. 2007. Sulu Tarımın Fizyolojik Esasları ve Kuraklığa Dayanım (Rusça)

in: Central Asia Irrigation Water Management,202-225,Ankara (Russian), dem, f, Editor, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Ankara, pp.203-225, 2008

Kurağa Dayanım Fizyolojisinin Sulama Planlamasında Kullanılma Olanakları.

in: Sulama ve Drenaj Mühendisliği, Kanber,R., Çakır, R., Tarı,A.F, Editor, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Ankara, pp.61-74, 2003

Su-Verim İlişkileri

in: Sulama ve Drenaj Mühendisliği, Kanber,R., Çakır, R., Tarı, A.F, Editor, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Ankara, pp.152-186, 2003

Sulu Tarımın Fizyolojik Esasları.

in: Sulama ve Drenaj Mühendisliği, Kanber,R., Çakır, R., Tarı,A.F, Editor, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Ankara, pp.45-59, 2003

Kırklareli Ovası Yağmurlama Sulama Rehberi

Atatürk Köy Hizmetleri Araştırma Enstitüsü, Kırklareli, 1996