Education Information

Education Information

 • 2012 - 2017 Doctorate

  Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi, Turkey

 • 2009 - 2011 Postgraduate

  Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi , Turkey

 • 2005 - 2009 Undergraduate

  Cumhuriyet Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi , Turkey

Dissertations

 • 2017 Doctorate

  Dünya Bankası'nın Türkiye'de Sağlık Politikalarına Etkisi: Sağlıkta Dönüşüm Programı

  Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi

 • 2011 Postgraduate

  Küreselleşme Sürecinde Kamu Yönetimi: Bürokrasiden Yönetişime Değişim

  Sivas Cumhuriyet University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English