About

Metrics

Publication

47

Citation (WoS)

87

Citation (Scopus)

97

Project

1

Thesis

2
UN Sustainable Development Goals

Araştırma grubumuz öncelikle QuEChERS analiz yöntemi ile bitki,toprak ve su örneklerinde  pestisit kalıntı analizlerine odaklanmıştır. Analiz sonuçları ulusal/uluslararası MRL  limitleri ile değerlendirildiği gibi, aynı zamanda pestisitlere maruziyet risk değerlendirilmesi yapılmaktadır. Çünkü herhangi bir pestisitin bir üründe MRL yi aşmayan kalıntıları, o ürün çok tüketiliyorsa , MRL karşılaştırması yeterli değildir, risk hesaplaması yapmak gerekir. Benzeri şekilde az tüketilen bir üründe MRL yi aşan kalıntı varsa, insanların o pestisite maruziyeti risk hesaplaması yapılır. Risk değerlendirmesi EFSA ve WHO Guide’larına  göre yapılmaktadır. Bu konularda projeler yürütülmektedir. Yapılan çalışmalar yerel ve SCI dergilerde yayınlanmakta, ulusal/uluslararası kongrelerde konu uzmanlarının huzurunda paylaşılmaktadır.