Theses

"Ülkemizde Yetiştirilen Bazı Biber Çeşitlerinin Phytophtora capsici L.’ye Karşı Reaksiyonlarının Saptanması

Postgraduate - 1981

"14C-trifluralinin kavun bitkisindeki absorbsiyon translokasyon ve metabolizması

Doctorate - 1995