Academic and Administrative Experience

Academic Titles

  • 2016 - Continues Instructor

    Canakkale Onsekiz Mart University, Biga Meslek Yüksekokulu, Türk Dili

Non Academic Experience

  • 2008 - 2016

    Other Public Institution, T. C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Dijital Arşivleme / Tasnif

Courses

  • Associate Degree Türk Dili