General Information

Institutional Information

Unit
Yenice Meslek Yüksekokulu
Department
Mülkiyet Koruma ve Güvenlik
Program
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik