Education Information

Education Information

 • 1999 - 2004 Doctorate

  Ondokuz Mayis University, Instıtute Of Scıence, Su Ürünleri Yetiştiricilik, Turkey

 • 1997 - 1999 Postgraduate

  Canakkale Onsekiz Mart University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Temel Bilimler, Turkey

 • 1992 - 1996 Undergraduate

  Ondokuz Mayis University, Sınop Faculty Of Fısherıes, Su Ürünleri, Turkey

Dissertations

 • 2004 Doctorate

  Çanakkale Boğazı’nda Bulunan İskorpit (Scorpaena porcus Linnaeus, 1758) Balığının Hematolojik ve Biyokimyasal Özellikleri Üzerine Üremenin ve Mevsimlerin Etkisi

  Ondokuz Mayis University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Yetiştiricilik

 • 1999 Postgraduate

  Çanakkale Boğazı Yengeçleri (Brachyura) Üzerine Bir Araştırma

  Canakkale Onsekiz Mart University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Temel Bilimler

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English