Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2019 - Continues Professor

  Canakkale Onsekiz Mart University, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi, Su Ürünleri Temel Bilimler

 • 2013 - 2019 Associate Professor

  Canakkale Onsekiz Mart University, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi, Su Ürünleri Temel Bilimler

 • 2005 - 2013 Assistant Professor

  Canakkale Onsekiz Mart University, Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Temel Bilimler

 • 2004 - 2005 Research Assistant PhD

  Canakkale Onsekiz Mart University, Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Temel Bilimler

 • 2002 - 2004 Research Assistant

  Ondokuz Mayis University, Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Yetiştiricilik

 • 1997 - 2002 Research Assistant

  Canakkale Onsekiz Mart University, Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Temel Bilimler

Courses

 • Undergraduate Balık Morfolojisi ve Anatomisi (II. Örgün)

 • Doctorate Pestisitlerin Balık Fizyolojisi Üzerine Etkisi

 • Postgraduate Balık Kan Enzimleri ve Lipidleri

 • Postgraduate Balık Hematolojisi

 • Undergraduate Fiziksel Oseanografi

 • Postgraduate Balık Kan Enzim ve Lipidleri

 • Undergraduate Balık Morfolojisi ve Anatomisi

 • Undergraduate Balık Sistematiği

 • Doctorate Kirleticilerin Balık Kan Parametreleri Üzerine Etkisi

 • Undergraduate Balık Sistematiği (II. Örgün)

 • Postgraduate Balık Hematolojisi