Education Information

Education Information

 • 2008 - 2012 Expertise In Medicine

  Kocaeli University, Tıp Fakültesi, Turkey

 • 2000 - 2004 Expertise In Medicine

  University Of Health Sciences, İstanbul Health Research Center, Department Of Internal Medıcıne, Turkey

 • 1991 - 1997 Undergraduate

  Istanbul University, Istanbul Medical Faculty, Turkey

Dissertations

 • 2012 Expertise In Medicine

  Sürekli ayaktan periton diyalizi olan hastalarda trombosit kümeleşmesi üzerine leptin hormonunun etkisi

  Kocaeli University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri

 • 2004 Expertise In Medicine

  Sağ ve sol dal bloklu olgularda transtorasik ekokardiyografi ve holter ekg (ritm) sonuçlarının karşılaştırılması

  University Of Health Sciences, İstanbul Health Research Center, Department Of Internal Medıcıne

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English