Education Information

Education Information

 • 2015 - 2019 Doctorate

  Ankara University, Tıp Fakültesi, Biyoistatistik, Turkey

 • 2012 - 2015 Postgraduate

  Cukurova University, Tıp Fakültesi, Biyoistatistik, Turkey

 • 2013 - 2014 Postgraduate

  Hasselt University , Department Of Statistics, Belgium

 • 2002 - 2007 Undergraduate

  Middle East Technical University, Fen Fakültesi, İstatistik, Turkey

Dissertations

 • 2019 Doctorate

  Kayıp Veri Problemi Ve Farklı Değer Atama Yaklaşımlarının WHODAS-2.0 Ölçeğinin Psikometrik Özellikleri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi

  Ankara University, Tıp Fakültesi, Biyoistatistik

 • 2015 Postgraduate

  Boylamsal Veri Analizi ile Dengeli Olmayan Tekrarlı Ölçümlerin Modellenmesi

  Cukurova University, Temel Tıp Bilimleri, Biyoistatistik

Foreign Languages

 • C1 Advanced English

Certificates, Courses and Trainings

 • 2020Uzaktan Öğretimde Materyal Geliştirme Teknikleri

  Vocational Course , Çanakkale Onsekiz Mart University-Continuing Education Center