Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2015 - 2019 Doktora

  Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyoistatistik, Türkiye

 • 2012 - 2015 Yüksek Lisans

  Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyoistatistik, Türkiye

 • 2013 - 2014 Yüksek Lisans

  Hasselt University , Department Of Statistics, Belçika

 • 2002 - 2007 Lisans

  Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Fakültesi, İstatistik, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2019 Doktora

  Kayıp Veri Problemi Ve Farklı Değer Atama Yaklaşımlarının WHODAS-2.0 Ölçeğinin Psikometrik Özellikleri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi

  Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyoistatistik

 • 2015 Yüksek Lisans

  Boylamsal Veri Analizi ile Dengeli Olmayan Tekrarlı Ölçümlerin Modellenmesi

  Çukurova Üniversitesi, Temel Tıp Bilimleri, Biyoistatistik

Yabancı Diller

 • C1 İleri İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2020Uzaktan Öğretimde Materyal Geliştirme Teknikleri

  Mesleki Kurs , Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi-Sürekli Eğitim Merkezi