Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Prognostic performance of peripheral perfusion index and shock index combined with ESI to predict hospital outcome

American Journal Of Emergency Medicine, cilt.38, ss.2055-2059, 2020 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Diagnostic accuracy of ultrasound in subscapularis tendon abnormalities and the importance of operator experience

ACTA ORTHOPAEDICA ET TRAUMATOLOGICA TURCICA, cilt.54, sa.4, ss.423-429, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Bağımlı Değişkenin Sürekli ve Tekrarlı Olduğu Denemelerde Özet İstatistikler Kullanılarak Örneklem Büyüklüğünün Hesaplanması

XIX. Ulusal ve II. Uluslararası Biyoistatistik Kongresi (XIX. National and II. International Biostatistics Congress), Antalya, Türkiye, 25 - 28 Ekim 2017, ss.23

Tekrarlı Veri Tasarımlarında Örneklem Büyüklüğünün Hesaplanması Hangi Faktörlerden Nasıl Etkilenir?

XVIII. Ulusal ve I. Uluslararası Biyoistatistik Kongresi, Antalya, Türkiye, 26 Ekim 2016 - 29 Ekim 2018, ss.86

Ağırlıklı Genellestirilmis Kestirim Denklemleri Yöntemi ile Dengeli Olmayan Boylamsal Verilerin Analizi

XVII. Ulusal Biyoistatistik Kongresi, Girne, Kıbrıs (Kktc), 5 Temmuz - 09 Kasım 2015, ss.7

LONGITUDINAL DATA ANALYSIS IN THE MODELING OF UNBALANCED REPEATED MEASUREMENTS

8th conference of the Eastern Mediterranean Region of the International Biometric Society (EMR-IBS), Nevşehir, Türkiye, 11 - 15 Mayıs 2015, ss.162

IS A STATEMENT OF THE DESIGN EFFECT NECESSARY IN STROBE CHECKLIST? (CONCORDANCE OF MEDLINE SURVEY STUDIES WITH RESPECT TO STROBE)

8th conference of the Eastern Mediterranean Region of the International Biometric Society (EMR-IBS), 11 - 15 Mayıs 2015, ss.161

Meta Analizlerde Yayın Yanlılığını Azaltmak İçin Yöntemler

XVI. Ulusal Biyoistatistik Kongresi, Antalya, Türkiye, 10 - 12 Eylül 2014

Kitap & Kitap Bölümleri

Sağlık alanında karar destek sistemleri modeli ve iş zekâsı çözümleri

Sağlık Bilişimi Sağlık Politikaları 4, Dr. Öğr. Üyesi İlker KÖSE, Editör, İstanbul Medipol Üniversitesi, İstanbul, ss.217-220, 2020

Deneysel Araştırmalar

Bilimsel Araştırma Yöntemleri, GÖKMEN Derya, Editör, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, ss.43-61, 2018